—— თვითმავალი თერმოპლასტიკური ვიბრაციული ხაზის დასამზადებელი მანქანა ——

თვითმავალი თერმოპლასტიკური ვიბრაციული ხაზის დასამზადებელი მანქანა

  • ჩვენ ვართ ჩინეთის უდიდესი პროფესიონალი მწარმოებელი და თვითმავალი ამოზნექილი ხაზის საგზაო ნიშანთვისების მანქანები. საერთაშორისო საქმის სტატისტიკური მონაცემების თანახმად, ამოზნექილი ნიშნების ხაზების მიღების, მსხვერპლისა და ეკონომიკური ზარალის მნიშვნელოვნად შემცირების შემდეგ, ავტოსაგზაო შემთხვევები შემცირდება 30% -ზე მეტით. შედეგად, ექსპერტები ამ ტიპის ნიშნის ხაზის, როგორც საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების სტანდარტული ხაზის გამოყენებას ითხოვენ.